Procesbeschrijving re-integratieproces WGA-gerechtigden

Het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen en de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan hebben op basis van hun ervaringen de “Procesbeschrijving Re-integratieproces WGA-gerechtigden” opgesteld. Het doel van deze handreiking is om werkgevers, werknemers en de partijen die hen ondersteunen, te  helpen om de re-integratie tijdens een WGA-uitkering zo goed mogelijk te organiseren.

De handreiking geeft in concrete stappen richting aan het re-integratieproces van de WGA-gerechtigde, om zo te komen tot optimale en duurzame arbeidsparticipatie. De handreiking licht ook het wettelijk kader toe en laat zien dat het WGA re-integratieproces niet op zichzelf staat, maar in de eerste twee ziektejaren al is ingezet. De handreiking is een dynamisch document dat op basis van ervaringen en ontwikkelingen kan worden aangepast.

Dit is de link naar de procesbeschrijving.

Rijssen, 23 januari 2014

Erik Hertgers

Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit bericht is geschreven naar de inzichten van 23 januari 2014. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit bericht de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit bericht.