Premiestaffels nettopensioenregeling gepubliceerd!

De Belastingdienst heeft op 22 oktober 2014 premiestaffels voor een nettopensioenregeling gepubliceerd, zie: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_14-009.htm.
De wetsvoorstellen voor de nadere invulling van een nettopensioenregeling zijn nog in behandeling bij het parlement. De premiestaffels gelden dus onder het voorbehoud dat deze wetsvoorstellen worden aangenomen.

Vanaf 1 januari 2015 geldt er voor pensioenregeling een maximum pensioengevend loon van € 100.000,-. Deze aftoppingsgrens stijgt jaarlijks met de loonindex, voor het eerst per 1 januari 2016. Mensen met een hoger inkomen krijgen ter compensatie de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk bij te sparen vanuit het netto inkomen. De opgebouwde aanspraak is vrijgesteld vermogen in box 3. Uiteraard worden de uitkeringen niet belast in box 1.
Voor het partner- en wezenpensioen geldt de aftopping van het pensioengevend salaris voor de diensttijd vanaf 2015. Vooral voor de nabestaanden van werknemers met een hoger salaris dan € 100.000, kunnen de financiële gevolgen van het nieuwe fiscale pensioenkader groot zijn. Of een nettopensioenregeling of nettolijfrente een aantrekkelijke optie is, hangt vooral af van de persoonlijke wensen en omstandigheden.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T  010-3418732
M 06-16026504
E  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Rotterdam, 26 oktbober 2014

Erik Hertgers

Hertgers Pensioen Advies

 

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 26 oktober 2014. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.