Pensioenknip alternatief voor aankoop levenslange pensioenuitkering

Deelnemers aan een pensioenregeling op basis van een premie- of kapitaalovereenkomst die nu hun levenslange pensioen moeten aankopen, kunnen als gevolg van de lage rente vaak veel minder pensioen aankopen dan verwacht. Dit geldt vooral voor het pensioenkapitaal dat zij niet beleggen in een lifecyclefonds dat pensioengericht belegt.

Er wordt al gewerkt aan een wetsvoorstel om risicovoller te beleggen in de uitkeringsfase. Een belangrijk aandachtspunt is de bescherming van deelnemers tegen dit risico. Dat vergt een zorgvuldige afweging en tijd, waardoor dit wetsvoorstel niet eerder dan medio 2016 klaar is. Daarom gaat het kabinet als tijdelijke oplossing, de zogenoemde ‘pensioenknip’ herinvoeren. De pensioenknip biedt de deelnemer op de pensioeningangsdatum de keuze tussen het aankopen van een levenslange uitkering en een tijdelijke uitkering voor een periode van twee jaar. Bij de aankoop van een tijdelijke uitkering komt het grootste deel van het pensioenkapitaal twee jaar later beschikbaar voor het aankopen van een levenslang pensioen. Als de rente dan is gestegen, kan men waarschijnlijk een hoger levenslang pensioen aankopen. De rente kan natuurlijk ook nog verder dalen, waardoor de uitkering nog lager wordt. De pensioenknip is dus geen garantie voor een hoger pensioen. Ook de extra kosten en de tarieven van de verzekeraar spelen hierbij een rol. Daarnaast kan de deelnemer na die twee jaar misschien alsnog gebruik maken van de eerder genoemde mogelijkheid om risicovoller te beleggen in de uitkeringsfase.
Staatssecretaris Klijnsma (SZW) wil voor het zomerreces regelen dat men een pensioenuitkering voor een periode van twee jaar kan aankopen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T  055-7851377 of 010-7982435
M 06-16026504
E  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 17 juni 2015

Erik Hertgers

Hertgers Pensioen Advies

 

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 17 juni 2015. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.