Aanpakken pensioentekort is complex

Een derde van de Nederlanders gaat minder pensioen ontvangen dan hun beoogde bestedingsruimte. Door psychologische drempels en complexiteit van de materie komen veel mensen niet in actie om hier iets aan te doen. Ook het gebrek aan overzicht van mogelijke oplossingen speelt een rol. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Samen met partijen in en rondom de pensioensector wil de AFM mede op basis van gedrags-economische inzichten tot oplossingen komen.

Financieel welzijn

Inkomen voor de oude dag (pensioen) is essentieel voor het financiële welzijn na afloop van het arbeidzame leven. Het is voor veel Nederlanders het belangrijkste financiële product dat ze hebben. Onvoldoende pensioen heeft vervolgens ook impact op het duurzaam financieel welzijn van de samenleving als geheel. Binnen het platform Wijzer in geldzaken wil de AFM samen met andere partners in en rondom de pensioensector later dit jaar een rondetafelgesprek organiseren. Het geconstateerde probleem kan niet door één partij worden opgepakt, maar vergt een gezamenlijke inspanning.

Potentieel pensioentekort

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van de AFM blijkt dat een derde van de Nederlanders na pensionering minder gaat ontvangen dan hun beoogde bestedingsruimte. Wanneer de waarde van de eigen woning wordt meegenomen in de berekening, heeft bijna een kwart nog steeds een tekort. Er zijn diverse groepen met extra risico op een pensioentekort: gescheiden mensen, zzp’ers, eigenaren van woningen die onder water staan en mensen uit de leeftijdscategorie 35-40 jaar. Maar ook arbeidsongeschikten en mensen met (veel) tijdelijke arbeidscontracten lopen risico.

Wet pensioencommunicatie

Hoewel de pensioensector al diverse initiatieven heeft ondernomen en verbeteringen heeft doorgevoerd, ontbreekt het veel mensen nog steeds aan goed inzicht in hun specifieke situatie, nu en in de toekomst. De nieuwe Wet pensioencommunicatie biedt mogelijkheden voor verdere verbetering, bijvoorbeeld door meer op maat te communiceren naar specifieke doelgroepen en door uitbreiding van de functionaliteit van mijnpensioenoverzicht.nl.

Ondanks dergelijke verbeteringen, leidt dit vaak niet tot een totaaloverzicht en begrip van het besteedbare inkomen bij pensionering. Psychologische factoren, zoals uitstelgedrag of onderschatting van het probleem, spelen namelijk een grote rol bij het niet of onvoldoende in actie komen door consumenten, samen met de complexiteit van de materie.

Wegnemen barrières

Uit gedragswetenschappelijk onderzoek en analyses door de AFM van huidige initiatieven, blijkt dat alleen informeren niet voor iedereen een oplossing is. Kansrijker lijkt het wegnemen van de barrières om in actie te komen en gerichte ondersteuning, bijvoorbeeld via gepersonaliseerde digitale hulpmiddelen. Een persoonlijke aanpak in combinatie met periodiek digitale ondersteuning kan hindernissen overbruggen. Deze en andere initiatieven moeten wel op het effect op daadwerkelijk gedrag worden gemeten en beoordeeld.

Hoe financieel bewust bent u eigenlijk?

  • Weet u precies wat het netto maandinkomen voor uw nabestaanden is als u zou overlijden?
  • Hoeveel netto maandinkomen heeft u als u met pensioen gaat? En kunt u van dat inkomen nog wel fatsoenlijk leven?
  • Hoe ziet uw inkomen er uit als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt?
    Hoe lang heeft u dan recht op een uitkering?

Allemaal vragen waar u vroeg of laat mee te maken kunt krijgen en waaruit zal blijken dat uw netto inkomen de hoeksteen is van uw financiën. Goed inzicht hierin is onmisbaar!

Regeren is vooruitzien: laat nu uw Pensioen- en inkomensscan maken

Als onafhankelijk pensioen advieskantoor willen wij een bijdrage leveren aan het vergroten van uw pensioenbewustzijn. Daarnaast geven wij u graag duidelijk inzicht in de financiële gevolgen van belangrijke gebeurtenissen.

Wij kunnen ook voor u een complete pensioen- en inkomensscan maken. De gegevens van uw (eventuele) partner kunnen worden opgenomen in het rapport, zodat u direct ziet hoe u er persoonlijk en als gezin exact voor staat.

In een begrijpelijk rapport ziet u in één oogopslag en in ‘gewone mensentaal’ wat uw inkomen is bij:

  • Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Werkloosheid
  • Pensionering

Wat kost het?

Wij kunnen uw persoonlijke financiële pensioen- en inkomensscan uitvoeren voor slechts € 200,- (inclusief BTW).

De scan wordt volledig onafhankelijk voor u uitgevoerd en heeft uitsluitend tot doel om u concreet een helder inzicht te geven in uw persoonlijke financiële situatie.

Hoe werkt het?

Stap 1

U geeft aan dat u uw eigen situatie wilt laten beoordelen via erik@hertgerspensioenadvies.nl of 06-16026504.

Stap 2

Wij nemen contact met u op en geven aan u door welke gegevens we nodig hebben voor het maken van uw pensioen- en inkomensscan.

Stap 3

U levert de benodigde informatie aan en wij voeren de pensioen- en inkomensscan voor u uit. Het rapport met de uitkomsten mailen wij naar u toe.

Stap 4

Wij voeren een persoonlijk gesprek met u. Dit kan telefonisch, bij u thuis of bij ons op kantoor (wat u wenst). Tijdens dit gesprek nemen we het rapport met u door en beantwoorden wij eventuele vragen.

Stap 5

U weet precies hoe u ervoor staat!

Maak nu een afspraak: tel.: 06-16026504 of e-mail: erik@hertgerspensioenadvies.nl

 

Apeldoorn, 10 april 2016

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies