20130603 Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

20130603 Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

Een overbruggingsuitkering voor het AOW-gat dat ontstaat doordat een lopende VUT- of prepensioenuitkering (of vergelijkbare regeling) stopt voor de AOW-leeftijd