20131012 Begrotingsakkoord 2014

20131012 Begrotingsakkoord 2014

De punten uit het begrotingsakkoord 2014 die betrekking hebben op en/of gevolgen voor de verzekerde arbeidsvoorwaarden.