20131129 Collectieve omzetting pensioenaanspraken met pensioenrichtleeftijd 65 naar 67 zonder goedkeuring DNB en deelnemers

20131129 Collectieve omzetting pensioenaanspraken met pensioenrichtleeftijd 65 naar 67 zonder goedkeuring DNB en deelnemers

DNB meldde dat pensioenuitvoerders bestaande pensioenaanspraken met pensioeningangsleeftijd 65 mogen verhogen naar 67 zonder goedkeuring DNB en deelnemers.