20150716 Vervallen aanvraagtermijn waardeoverdracht

20150716 Vervallen aanvraagtermijn waardeoverdracht

De aanvraagtermijn van zes maanden voor individuele waardeoverdracht is per januari 2015 vervallen.