20151213 Aanvullende novelle voor Algemeen Pensioenfonds

20151213 Aanvullende novelle voor Algemeen Pensioenfonds

Niet alleen verzekeraars zien kansen om met een APF aan de slag te gaan. Inmiddels zijn het de pensioenfondsen die ook graag een andere invulling zien van de verplichtgestelde
bedrijfstakpensioenfondsen, echter vanuit een ander standpunt met blijvende verplichtstellingen. Het begin van nieuwe pensioenuitvoerders kan mooi samenvallen met een nieuw toekomstig pensioenstelsel.