Brief Staatssecretaris Klijnsma aan het Parlement inzake de Europese pensioenfondsenrichtlijn

Op 13 januari 2017 is de Europese pensioenfondsenrichtlijn (IORP II) in werking getreden. Voor 13 januari 2019 moet de richtlijn door de lidstaten zijn geïmplementeerd.

Volgens Staatssecretaris Klijnsma heeft de nieuwe richtlijn weinig invloed op de Nederlandse praktijk. Samen met de AFM en DNB is op een rij gezet wat er moet veranderen aan onze wet- en regelgeving. Op enkele punten die moeten veranderen is ruimte voor interpretatie, zoals bijvoorbeeld voor de collectieve waardeoverdracht naar een pensioenuitvoerder in een ander land. Hiervoor is de toestemming van de meerderheid van de deelnemers nodig. Klijnsma wil dat de instemming van de meerderheid van een verantwoordings- of belanghebbendenorgaan c.q. de ondernemingsraad bij een PPI, hiervoor voldoende is. Daarnaast wordt gekeken naar de informatievereisten aan deelnemers. Er wordt samen met de pensioensector gekeken hoe dit het beste kan aansluiten bij Pensioen 1-2-3.
Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/13/kamerbrief-implementatie-herziene-iorp-richtlijn

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T: 055-7851377 of 010-7982435
M: 06-16026504
E: erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 21 april 2017

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van april 2017. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.