Dekkingsgraad Pensioenfondsen

Dankzij een lichte stijging van de rente en goede beleggingsresultaten zagen de 5 grootste Pensioenfondsen hun dekkingsgraad het eerste kwartaal licht stijgen.

Pensioenfonds   Actuele / Beleidsdekkingsgraad
ABP                      99,8%              94,0%
PFZW                    97,2%              92,3%
PMT                      99,6%              94,8%
PME                      98,9%              93,9%
BpfBouw             113,5%             107,8%

Pensioenfondsen rekenen elke maand uit hoeveel geld zij nodig hebben om de pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. Dat bedrag zetten zij af tegen het geld dat in kas zit. Als de dekkingsgraad 100% is, zit er precies genoeg geld in kas om de beloofde pensioenen te betalen.

De Nederlandsche Bank, die de pensioenfondsen controleert, eist echter dat de fondsen sowieso een buffer hebben van ongeveer 5% om eventuele tegenvallers op te vangen. Dat betekent een dekkingsgraad van 105%. De meeste fondsen zitten beneden die kritische grens.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T: 055-7851377 of 010-7982435
M: 06-16026504
E: erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 21 april 2017

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van april 2017. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.