Dienstenwijzer Hertgers Pensioen Advies vs 1.3

Dienstenwijzer Hertgers Pensioen Advies vs 1.3

Met deze dienstenwijzer informeren wij u over:
1. Wie wij zijn;
2. Wat wij doen;
3. Wat wij van u verwachten;
4. Privacy
5. Onze bereikbaarheid;
6. De premie
7. Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen
8. onze beloning;
9. Onze kwaliteit;
10. Beëindiging relatie;
11. Klachtenregeling.