hier

hier

In dit besluit staan de voorwaarden waaronder een directeur-eigenaar op pensioendatum pensioenaanspraken kan prijsgeven bij een lage dekkingsgraad