Nieuw pensioenstelsel

Brief minister Koolmees (SZW)

Met zijn brief van 1 februari jl. presenteert minister Koolmees de stappen die het kabinet de komende periode zal zetten om het pensioenstelsel te vernieuwen.

De discussie over een vernieuwing van het pensioenstelsel loopt al sinds 2008. Volgens de minister leidt het huidige pensioenstelsel tot een discussie tussen generaties over de verdeling van de pensioenvermogens. Daarnaast is het huidige stelsel onvoldoende toegerust op de veranderende arbeidsmarkt en de toegenomen verschillen in persoonlijke omstandigheden van deelnemers.

Wens sociale partners

Een belangrijke wens van sociale partners is een pensioenregeling met meer perspectief op toeslagen (indexatie). Zij geven ook de voorkeur aan een pensioencontract met minder zekerheid, omdat velen de prijs die hiervoor betaald wordt te hoog vinden. Pensioenfondsen kunnen dan bij financiële meevallers eerder indexeren. Daar staat tegenover dat de pensioenen bij financiële tegenvallers eerder gekort worden.

De laatste jaren zijn er al belangrijke hervormingen doorgevoerd om de financiële toekomstbestendigheid van de pensioen te borgen. Desondanks staat de financiële positie van veel fondsen nog steeds onder druk!

Robuuster en persoonlijker pensioenstelsel

De minister heeft in zijn brief een actieplan met 10 actiepunten opgesteld. Om niet nog meer tijd te verliezen gaat het kabinet alvast aan de slag met deze actiepunten.

Het doel is het pensioenstelsel persoonlijker en robuuster te maken. De sterke elementen in het huidige pensioenstelsel zullen overeind blijven. Denk hierbij aan de (hoge mate van) verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering, collectieve risicodeling, fiscale ondersteuning en voldoende ruimte voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Het kabinet heeft bij de hervorming ook aandacht voor transparantie en beheersing van de uitvoeringskosten.

Het kabinet zoekt hierbij nadrukkelijk het gesprek met sociale partners, pensioenuitvoerders, toezichthouders, de wetenschap en jongeren- en ouderenorganisaties. Dit moet uiteindelijk leiden tot breed gedragen aanpassingen van het pensioenstelsel.

Meer weten?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:
– 06-16026504
– erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 04-02-2019

Erik Hertgers

Disclaimer

Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 04-02-2019. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit bericht de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.