Pensioenknip directeur-grootaandeelhouder

De Pensioenknip maakt het mogelijk om bij premie-en kapitaalovereenkomsten de uitkering op de ingangsdatum te splitsen (knippen) in een direct ingaande tijdelijke uitkering en een daarop aansluitende levenslange uitkering. De tijdelijke regeling pensioenknip is recent opnieuw opengesteld. De regeling maakt het mogelijk om een tijdelijke uitkering van maximaal twee jaar aan te kopen. Hierover kunt u meer lezen in mijn eerdere berichten:

Directeur-grootaandeelhouder

De directeur-grootaandeelhouder (dga) die voor de toepassing van de Pensioenwet (PW) niet wordt aangemerkt als een werknemer, kan ook gebruik maken van de pensioenknip. Er moet dan wel sprake zijn van een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst die zou voldoen aan de eisen van de PW indien die wet daarop van toepassing zou zijn. Gek genoeg heeft de belastingdienst een premie-overeenkomst in eigen beheer nimmer geaccepteerd.

Variabele pensioenuitkering

Inmiddels heeft staatssecretaris Klijnsma het wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen ingediend bij de Tweede Kamer gestuurd. Na invoering van maatregelen uit het wetsvoorstel zal worden bezien of de ‘handreiking tijdelijke pensioenknip 2015′ nog op bepaalde punten moet worden aangepast.

De grote vraag is voor werknemers die op dit moment een pensioen moeten aankopen of het verstandig om een deel van het pensioenkapitaal 2 jaar uit te stellen. Als de rente de komende 2 jaar verder daalt, heeft dit tot gevolg dat het aan te kopen pensioen ná 2 jaar nog lager wordt dan de huidige aanbieding van de verzekeraar.

Als de rente de komende 2 jaar stijgt, krijgt de werknemer kans op een, relatief gezien, aanzienlijk hoger pensioen voor de rest van zijn of haar leven.

Mijn conclusie

De kans bestaat dat over 2 jaar er tevens de mogelijkheid bestaat om het restant pensioenkapitaal om te zetten in een variabele pensioenuitkering. Hiermee zou men kunnen profiteren van extra beleggingsopbrengsten van het pensioenvermogen. Of de variabele pensioenuitkering wordt lager doordat men steeds langer leeft.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T:  055-7851377 of 010-7982435
M: 06-16026504
E:  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 2 december 2015

Erik Hertgers

Hertgers Pensioen Advies

 

Disclaimer

Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 2 december 2015. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.