Financieel inzicht en plan

Wij adviseren en/of begeleiden particulieren, werknemers, zzp’ers, ondernemers en dga’s bij hun financiële planning en/of het aankopen van hun pensioen- en/of lijfrente-uitkering.

Met geavanceerde software geven wij u snel én effectief inzicht in uw persoonlijke financiële situatie en die van uw partner op dit moment, bij arbeidsongeschiktheid, overlijden én (vroeg)pensioen. Financiële planning is geen doel, maar helpt u verstandige keuzes te maken om uw financiële doelen te realiseren.

Het doel is natuurlijk een financiële situatie nu én in de toekomst die aan uw verwachtingen en doelstellingen voldoet. Uiteindelijk wit u toch ook voldoende inkomen nu én bij arbeidsongeschiktheid, voor de nabestaanden en/of op het moment dat we minder gaan werken of stoppen met werken?

Door het beantwoorden van concrete vragen over uw wensen en doelen, een koppeling met het Nationaal Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) en het gebruik van slimme grafieken, ziet u direct of en wanneer er inkomenstekorten ontstaan en hoe groot die zijn. Alles in netto (gezins)inkomen per maand. Met dit inzicht kunt u beslissen of het wenselijk of noodzakelijk is om geconstateerde tekorten op te lossen. In hetzelfde gesprek maken wij samen een financieel optimaal plan voor het oplossen van de inkomenstekorten die u wenst te voorkomen en welk(e) tekort(en) u eventueel accepteert. Dit leggen wij voor u vast in een helder en persoonlijk financieel plan. Dat geeft u en uw gezin financiële rust!

Voor een voorbeeldrapport klikt u hier: FinancieelRapport_Voorbeeld.

Uw investering: € 490,- en maximaal 2 uur tijd!
Bent u alleenstaand of wilt u alleen financieel inzicht en een plan voor één van de genoemde scenario’s, dan betaalt u € 390,-.
Als u dat wenst, kan het gesprek op afstand plaatsvinden. We maken dan gebruik van videobellen en beeldschermdelen via een beveiligde verbinding. U krijgt dat € 50,- korting.

Deze dienstverlening is vrijgesteld van BTW als u de intentie heeft dat wij voor u gaan bemiddelen of de intentie heeft een verzekering af te sluiten om een eventueel inkomenstekort te vermijden.

Wilt u meer inzicht in én een plan voor uw financiële toekomst? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.