Terugstorting lijfrentepremie

 

De staatssecretaris heeft het besluit van 13 juni 2012 over lijfrenten en periodieke uitkeringen gewijzigd. Hiermee ontstaat de tijdelijke mogelijkheid om zonder heffing van inkomstenbelasting een te hoge inleg op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht of te veel betaalde premie op een lijfrenteverzekering teruggestort te krijgen.

Onder voorwaarden keurt staatssecretaris Wiebes goed dat als de financiële instelling de te hoge inleg op de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht terugstort, de rekening wordt geacht niet te zijn gedeblokkeerd. Een te hoge inleg is het deel van het overgemaakte bedrag dat hoger is dan de aftrekruimte (jaarruimte en/of reserveringsruimte) in het betreffende jaar. Dit houdt in dat ook het bedrag bedoeld in artikel 3.107a, lid 2, Wet IB 2001 (€ 2.269) moet worden teruggestort. Hiervoor is een verklaring van de inspecteur nodig.

De voorwaarden van de goedkeuring zijn als volgt:

  • Het verzoek om terugstorting moet uiterlijk 31 december 2017 door de inspecteur zijn ontvangen.
  • Alleen het bedrag dat niet aftrekbaar is kan worden terugbetaald.
  • Het terugbetaalde bedrag telt alsnog mee in box 3 in het jaar waarin de premie is afgetrokken.

Door de aanvraag stemt de belastingplichtige dus ermee in dat de inspecteur alsnog de belasting navordert.

Opmerking
Het komt steeds vaker voor dat spaarbedragen ‘per ongeluk’ op een verkeerde (lijfrente)rekening worden gestort. Indien dit het geval is, is de belastingplichtige wel verplicht om de jaar- en reserveringsruimte toe te passen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:
T:  055-7851377 of 010-7982435
M: 06-16026504
E:  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 9 september 2015

Erik Hertgers

Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 9 september 2015. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.