Uurtarieven Hertgers Pensioen Advies

Uurtarieven

Het uurtarief is afhankelijk van de soort werkzaamheden en de omvang van de opdracht. De werkzaamheden zijn onder te verdelen in advies- en beheerwerk. De uurtarieven (2019) zijn voor:

 • Advieswerk maximaal € 152,55 ex btw (afhankelijk van de omvang van de opdracht)
 • Beheerwerk maximaal € 84,40 ex btw

Advieswerk

Onder advieswerkzaamheden vallen onder andere:

 • opzetten of wijzigen van een regeling
 • adviseren / informeren ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
 • adviseren/informeren (nieuwe) medewerkers
 • advies uitfaseren pensioen in eigen beheer
 • advies verdeling pensioenrechten bij scheiden op basis van verevening, conversie èn verrekening, maar ook alternatieve oplossingen
 • advies waardeoverdracht pensioen
 • BPF – CAO werkingssfeeronderzoek
 • contractverlenging / verlenging uitvoeringsovereenkomst
 • controleren en beoordelen juridische stukken
 • financiële planning
 • groepspresentatie medewerkers (pensioencommunicatie)
 • marktonderzoek
 • pensioenworkshop ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging
 • pensioen due diligence onderzoek bij fusies en overnames
 • risicoscan pensioenregeling
 • advies arbeidsongeschiktheidsverzekering directeur-grootaandeelhouder / ondernemer
 • advies compagnonsverzekering / overlijdensrisicoverzekering
 • afstempelen pensioen in eigen beheer
 • adviseren over eigenrisicodragerschap WGA en ZW
 • adviseren over collectieve inkomens- en ziekteverzuimverzekeringen
 • onderhoudsgesprekken / bezoek consultant
 • advies over aankoop pensioen / lijfrente bij expiratie pensioen- en/of lijfrentekapitaal
 • reistijd (50% van de werkelijke reistijd wordt in rekening gebracht)

Beheerwerk

Onder beheerwerkzaamheden vallen onder andere:

 • helpdesk werkgever
 • helpdesk werknemers
 • aan- en afmelden van deelnemers bij pensioenuitvoerder/verzekeraar
 • wijzigingen doorgeven aan pensioenuitvoerder/verzekeraar
 • controle polissen / pensioenopgaven
 • Controle financiële stukken
 • schaduwadministratie
 • beantwoorden van vragen over verwerking mutaties, polissen, financiële stukken e.d.
 • pensioenberekeningen
 • berekenen kosten waardeoverdracht bij baanwisseling
 • actuariële berekeningen van verdeling pensioenrechten bij scheiding op basis van verevening, conversie èn verrekening
 • actuariële berekeningen voor pensioen in eigen beheer (intern of extern eigen beheer)
 • actuariële berekeningen stamrechtverplichting / lijfrente in eigen beheer
 • berekenen jaarruimte en reserveringsruimte voor lijfrente-aftrek
 • berekenen oudedagsreserve en/of stakingswinstruimte (maximale stakingsvrijstelling)

De werkzaamheden stellen wij vast in overleg met de cliënt. Afhankelijk van de wensen van de cliënt verrichten wij de werkzaamheden op basis van urendeclaratie, fixed fee en/of abonnement.

Pensioenabonnement / fixed fee

Onder een pensioenabonnement voor advies en beheer van een collectieve pensioenregeling en fixed fee kunnen de volgende werkzaamheden vallen:

 • controle polissen en financiële stukken (inclusief rapportage) en correcties melden bij pensioenuitvoerder
 • telefonische helpdesk werkgever
 • telefonische helpdesk werknemers
 • proactief informeren werkgever over relevante wijzigingen in wet- en regelgeving
 • (jaarlijks) onderhoudsgesprek / voortgangsbespreking
 • informeren /adviseren medewerker(s) over de pensioenregeling(en) in een persoonlijk gesprek
 • inloopspreekuur voor medewerkers
 • groepspresentatie aan medewerkers
 • adviseren medewerker over een waardeoverdracht
 • adviseren medewerker of nabestaande(n) bij aankoop pensioen
 • informeren medewerker over de gevolgen voor zijn/haar pensioenen bij (echt)scheiding
 • begroting pensioenlasten
 • doorgeven wijzigingen aan pensioenuitvoerder
 • informeren salarisadministrateur en accountant
 • nieuwsbrieven

De kosten van een pensioenabonnement zijn onder andere afhankelijk van het aantal deelnemers en regelingen, maar ook van de complexiteit van de regeling(en). Een pensioenabonnement kost bijvoorbeeld bij 100 deelnemers minimaal 30,- euro per deelnemer per jaar, indien dit abonnement bestaat uit de onderdelen:

 • controle polissen en financiële stukken (inclusief rapportage) en correcties melden bij pensioenuitvoerder;
 • helpdesk (telefoon / e-mail) voor de werkgever;
 • het informeren werkgever over relevante wijzigingen in wet- en regelgeving.

Indexatie tarieven

De uurtarieven en de kosten van een pensioenabonnement kunnen jaarlijks worden verhoogd met de prijsindex.

Meer informatie over de dienstverlening en de advieskosten vindt u in de dienstverleningsdocumenten. Deze documenten vindt u onder de knop “Diensten“. Uiteraard kunt u ons ook gerust bellen (055-7851377) of mailen (erik@hertgerspensioenadvies.nl).