Veranderingen per 1-1-2018 in de wet- en regelgeving rondom pensioen

Per 1 januari 2018 verandert er een aantal zaken in de wet- en regelgeving rondom pensioen. De belangrijkste verandering is de verhoging van de wettelijke pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 van 67 naar 68 jaar.
In de nieuwsbrief leest u wat dit betekent voor pensioenregelingen.