20120929 Wet Flex-bv en DGA-pensioen

20120929 Wet Flex-bv en DGA-pensioen

De introductie van het stemrechtloze aandeel heeft gevolgen bij pensioen in eigen beheer. In de Pensioenwet (PW) is de pensioendefinitie van de DGA gewijzigd.