Diensten Hertgers Pensioen Advies

Werkgevers

Werkgevers en werknemers adviseren en begeleiden wij bij hun employee benefits zoals:
– de pensioenregeling;
– de arbeidsongeschiktheidsregelingen;
– de ongevallenverzekering;
– de verzuimregeling;
– het eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW. 

De bovengenoemde employee benefits zijn vaak kostbare regelingen voor de werkgever. Die staan vaak in geen verhouding tot de waardering ervan door medewerkers. Het is dus belangrijk die bij de medewerkers onder de aandacht te brengen.

Wij helpen werkgevers bij het opzetten van deze regelingen, het onderhandelen met de uitvoerders en de communicatie hierover met de medewerkers.

Pensioencommunicatie

Met een unieke interactieve totaaloplossing voor pensioencommunicatie informeren wij uw medewerkers over pensioen en de overige verzekerde arbeidsvoorwaarden (employee benefits).

Informatie over deze totaaloplossing vindt u op de pagina pensioencommunicatie.

Pensioen due diligence

Bij een fusie of overname worden de arbeidsvoorwaarde pensioen en de overige werknemersverzekeringen nog vaak vergeten, terwijl die vaak veel impact hebben voor kopers, verkopers en medewerkers.

Bij elke fusie, overname of splitsing, is het belangrijk om vooraf de risico’s met betrekking de arbeidsvoorwaarde pensioen en werknemersverzekeringen te onderzoeken. In het verleden is er vaak veel fout gegaan bij verzekerde pensioenregelingen. Recente uitspraken hebben dat bevestigd. Daardoor moesten werkgevers hoge schadevergoedingen uitkeren. 

Meer informatie vindt u op de pagina pensioen due diligence  

 

Particulieren, werknemers, zzp’ers ondernemers en dga’s

Particulieren, werknemers, zzp’ers, ondernemers en dga’s adviseren en/of begeleiden wij bij hun financiële planning of het aankopen van hun pensioen- en/of lijfrente-uitkering.

Financieel inzicht en plan

Met geavanceerde software geven wij u snel én effectief inzicht in uw persoonlijke financiële situatie en die van uw partner op dit moment, bij arbeidsongeschiktheid, overlijden én (vroeg)pensioen.

Het doel is natuurlijk een financiële situatie in de toekomst die aan uw verwachtingen voldoet. Uiteindelijk willen we toch allemaal voldoende inkomen nu én bij arbeidsongeschiktheid, voor de nabestaanden en/of op het moment dat we minder gaan werken of stoppen met werken?

Door het beantwoorden van concrete vragen over uw (financiële) wensen en doelen, kunnen wij door slimme grafieken u direct laten zien wanneer er inkomenstekorten ontstaan en hoe groot die zijn. Alles in netto (gezins)inkomen per maand. In hetzelfde gesprek maken wij een financieel optimaal plan voor de inkomenstekorten die u wenst te voorkomen en welk(e) tekort(en) u eventueel accepteert. Dit leggen wij vast in een helder en persoonlijk financieel plan. Dat geeft financiële rust! 

Uw investering: € 490,- en maximaal 2 uur tijd!
Bent u alleenstaand of wilt u alleen financieel inzicht en een plan voor één van de scenario’s, dan betaalt u € 390,-.

Als u dat wenst, kan het gesprek op afstand plaatsvinden. We maken dan gebruik van videobellen en beeldscherm delen via een beveiligde verbinding. U krijgt dan € 50,- korting!

Wilt u meer inzicht in uw financiële toekomst? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag. 

 

Accountants en advocaten

Aan accountants en advocaten leveren wij, Hertgers Pensioen Advies en Pensioenmanagement Nederland, pensioenexpertise. Door onze eigen kennis en zeer omvangrijke ervaring of via specialisten uit ons netwerk, hebben wij altijd een antwoord op uw vragen.

In het verleden is er vaak veel fout gegaan bij verzekerde pensioenregelingen. Wijzigingen zijn vaak doorgevoerd zonder een welbewuste instemming van de medewerkers. Recente uitspraken hebben tot grote schadevergoedingen geleid. Onze kennis van pensioenrecht én kennis van (oude) pensioenproducten helpen de situatie in kaart te brengen.

Nog steeds nemen bedrijven soms ten onrechte niet deel aan een verplichte bedrijfstakpensioenregeling en/of cao of zijn aangesloten bij een verkeerd bedrijfstakpensioenfonds. De financiële gevolgen kunnen zeer groot zijn, omdat een aansluiting dan vaak met terugwerkende kracht plaatsvindt.

Daarom is het voor u en uw klanten belangrijk om schade te voorkomen of te beperken. Wij pakken dit graag voor u of samen met u op. Klik hier voor meer informatie.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.  

Dienstverleningsdocumenten Hertgers Pensioen Advies

In de dienstverleningsdocumenten, die u hieronder kunt downloaden, staat wat wij voor u kunnen doen en hoeveel het kost, indien u wij u adviseren en/of begeleiden bij: 

Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In deze documenten beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw situatie.

Dienstenwijzer Hertgers Pensioen advies

In de dienstenwijzer, die u hieronder kunt downloaden, informeren wij u over wie wij zijn, wat wij doen etcetera. 

Dienstenwijzer Hertgers Pensioen Advies vs 1.9