Diensten Hertgers Pensioen Advies

Dienstenwijzer Hertgers Pensioen Advies

In de dienstenwijzer, die u hieronder kunt downloaden, informeren wij u over wie wij zijn, wat wij doen etcetera.

Dienstenwijzer Hertgers Pensioen Advies vs 1.8 

Dienstverleningsdocumenten Hertgers Pensioen Advies

In de dienstverleningsdocumenten, die u hieronder kunt downloaden, staat wat wij voor u kunnen doen en hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In deze documenten beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw situatie.

PENSIOEN
VERMOGEN
RISICO

Pensioencommunicatie

Met een unieke interactieve totaaloplossing voor pensioencommunicatie informeren wij uw medewerkers over pensioen en de overige verzekerde arbeidsvoorwaarden (employee benefits).

Informatie over deze totaaloplossing vindt u op de pagina pensioencommunicatie.

Pensioen due diligence

Bij een fusie of overname worden de arbeidsvoorwaarde pensioen en de overige werknemersverzekeringen nog vaak vergeten, terwijl die vaak veel impact hebben voor kopers, verkopers en medewerkers.

Bij elke fusie, overname of splitsing, is het belangrijk om vooraf de risico’s met betrekking de arbeidsvoorwaarde pensioen en werknemersverzekeringen te onderzoeken. In het verleden is er vaak veel fout gegaan bij verzekerde pensioenregelingen. Recente uitspraken hebben dat bevestigd. Daardoor moesten werkgevers hoge schadevergoedingen uitkeren. 

Meer informatie vindt u op de pagina pensioen due diligence

Accountants en advocaten

Aan accountants en advocaten leveren wij, Hertgers Pensioen Advies en Pensioenmanagement Nederland, pensioenexpertise. Door onze eigen kennis en zeer omvangrijke ervaring of via specialisten uit ons netwerk, hebben wij altijd een antwoord op uw vragen.

In het verleden is er vaak veel fout gegaan bij verzekerde pensioenregelingen. Wijzigingen zijn vaak doorgevoerd zonder een welbewuste instemming van de medewerkers. Recente uitspraken hebben tot grote schadevergoedingen geleid. Onze kennis van pensioenrecht én kennis van (oude) pensioenproducten helpen de situatie in kaart te brengen.

Nog steeds nemen bedrijven soms ten onrechte niet deel aan een verplichte bedrijfstakpensioenregeling en/of cao of zijn aangesloten bij een verkeerd bedrijfstakpensioenfonds. De financiële gevolgen kunnen zeer groot zijn, omdat een aansluiting dan vaak met terugwerkende kracht plaatsvindt.

Daarom is het voor u en uw klanten belangrijk om schade te voorkomen of te beperken. Wij pakken dit graag voor u of samen met u op.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.