OR en PVT

Ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

De werkgever moet de ondernemingsraad (OR) om advies of instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van arbeidsvoorwaarden. Ook bij kleine ondernemingen moet een vorm van medezeggenschap worden georganiseerd.

Sinds 2019 hebben de personeelsvergadering (PV) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT) meer bevoegdheden gekregen. Het doel van deze uitbreiding is, medewerkers in (zeer) kleine ondernemingen meer invloed te geven op de arbeidsvoorwaarde pensioen.

De OR of PVT dient de belangen van de medewerkers en de werkgever goed af te wegen. Maar, voor leden van de OR of PVT zijn de regelingen en de gevolgen van voorgenomen wijzigingen vaak moeilijk te doorgronden. Wij geven helder inzicht in de regelingen, veranderingen en dragen bij aan een goede besluitvorming.

Let op: de PV heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geen recht op het inschakelen van deskundigen. De PVT en de OR kunnen wel een externe pensioen deskundige in hun eigen vergadering uitnodigen. Ook hebben de PVT en OR  het recht zich te laten scholen op het gebied van pensioenen. Brengt de deskundige kosten in rekening, dan moet dat eerst met de werkgever besproken zijn.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op