Privacy

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd. De gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt. Hertgers Pensioen Advies heeft zich vrijwillig laten registreren in het openbare register van het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) en is geregistreerd onder meldingsnummer m1470197.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Hertgers Pensioen Advies kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.