Archief artikelen Hertgers Pensioen Advies

Eerder gepubliceerde artikelen over pensioen en overige employee benefits

20210113 Dit kunnen uw goede voornemens u opleveren

20201120 Hoe weet ik of ik te weinig pensioen opbouw

20200722 Zo heeft u minder last van beursdalingen

20200616 Pensioen voor payrollwerknemers

20200616 Pensioenakkoord 2020

20200616 Uitwerking-pensioenakkoord (bijlage bij nieuwbrief Pensioenakkoord 2020)

20200401 Compensatie pensioenpremies NOW

20200326 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting aanpassen

20200312 Compensatie transitievergoeding

20200110 Vaste of variabele pensioenuitkering

20191212 Overlijdensrisicoverzekering ex-kankerpatiënten

20191108 Uitspraak Hoge Raad slapend dienstverband en transitievergoeding

20190829 Uitnodiging Kennissessie pensioen en echtscheiding

20190606 Principeakkoord nieuw pensioenstelsel

20180109 Pensioen verdelen na scheiding

20170905 Samenvoegen kleine pensioenen

20170802 HPA Nieuwsbrief

20170620 Kamervragen uitstel beslistermijn PEB

20170421 Brief Staatssecretaris Klijnsma aan het Parlement inzake de Europese pensioenfondsenrichtlijn

20170421 Actuele en beleidsdekkingsgraad 5 grootste pensioenfondsen

20170317 Uitfaseren pensioen in eigen beheer gaat in op 1 april 2017

20160901-wet-verbeterde-premieregeling

20160708 Kabinet presenteert koers naar beter pensioenstelsel

20160701 Kamerbrief over Pensioen in Eigen Beheer

20160630 Eerste Kamer stemt in met Wet Verbeterde Premieregeling

20160411 Medezeggenschap OR niet (altijd) duidelijk

20160410 Aanpakken pensioentekort is complex

20160106 Brief staatssecretaris Wiebes over pensioen in eigen beheer

20160102 Kerncijfers 2016 voor de pensioenadviespraktijk

20151213 Aanvullende novelle voor Algemeen Pensioenfonds

20151213 DGA en werknemersverzekeringen

20151202 Uniform Pensioenoverzicht 2016

20151202 Pensioenknip directeur-grootaandeelhouder

20151202 Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

20150929 – Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW

20150928 Nieuwe oplossingsrichting voor pensioen in eigen beheer

20150915 – Wet Variabele Pensioenuitkering

20150914 – AFM doet aanbevelingen aan pensioenverzekeraars

20150909 – Terugstorting lijfrentepremie

20150909 Onderzoek draagvlak keuzevrijheid en solidariteit

20150716 Vervallen aanvraagtermijn waardeoverdracht

20150716 OR meer instemmingsrecht

20150714 Tijdelijke regeling Pensioenknip

20150711 Hoofdlijnen uitkomsten Nationale Pensioendialoog

20150706 Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

20150617 Pensioenknip alternatief voor aankoop levenslange pensioenuitkering

20150602 – AOW leeftijd versneld omhoog

20150529 Wet Pensioencommunicatie en pensioenplanning

20141004 Fiscaal-pensioenkader-2015; goed nieuws voor werkgevers!

20140930: Fiscaal pensioenkader 2015; goed nieuws voor werkgevers!

20140717 Maximale opbouwpercentages ouderdomspensioen vanaf 2015 bij pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar

20140528 Nieuwsbrief fiscaal pensioenkader (Witteveenkader) 2015

20140123 Procesbeschrijving re-integratieproces WGA-gerechtigden

20140121 Wetsvoorstel Witteveenkader 2015

20140108 Pensioenakkoord 18 december 2013

20131129 Collectieve omzetting pensioenaanspraken met pensioenrichtleeftijd 65 naar 67 zonder goedkeuring DNB en deelnemers

20131012 Begrotingsakkoord 2014

20131004 Staffels Witteveenkader 2014

20130904 Gedifferentieerde premies ZW en WGA 2014

20130608 Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt

20130603 Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

20130415 Wat staat er in het sociaal akkoord over pensioen

20130402 Besluit gedeeltelijk afzien van pensioenaanspraken in eigen beheer

20130301 Besluit beschikbare premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten van 22 februari 2013

20130222 Besluit 12-02-2013; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten

20130124 Kamerbrief Klijnsma; contouren overbruggingsregeling AOW

20130123 Convenant dekking arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling

20130117 Kamerbrief Klijnsma toezeggingen ivm wet verhoging aow en pensioenrichtleeftijd

20121228 Tijdelijk geen doorwerkvereiste bij uitstel pensioendatum

20121123 Overgangsregeling voor de levensloopregeling

20121107 Assurantiebelasting naar 21 procent

20121031 Gevolgen Regeerakkoord voor de aanvullende pensioenen

20121031 Gevolgen Regeerakkoord voor de AOW en de Anw

20121031 Gevolgen Regeerakkoord voor de zorgverzekering

20121029 REGEERAKKOORD Rutte II

20121004 AOW-leeftijd stijgt nog sneller volgens het deelakkoord van de VVD en PvdA

20121003 Zorgverzekering 2013

20121003 Ziektewet 2013

20121001 Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

20120929 Vitaliteitspakket

20120929 Afstempelen DGA-pensioen in eigen beheer

20120929 Wet Flex-bv en DGA-pensioen

20120929 Nieuwsbrief Hertgers Pensioen Advies

20120712 Wetvoorstel Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aangenomen door de Eerste Kamer

20120621 Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd door Tweede Kamer aangenomen

20120607 Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

20120530 Nieuwsbrief Hertgers Pensioen Advies

20120525 Het Lenteakkoord; gevolgen voor AOW, Pensioenen, Vitaliteitspakket, Zorgverzekering en Ziektewet

20120514 Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

20120427 Gevolgen begrotingsakkoord 2013 voor AOW, pensioenen en Vitaliteitspakket

20120427 geactualiseerde-stabiliteitsprogramma

20120426 (concept) Stabiliteitsprogramma Nederland (26-04-2012)

20120417 Brief min Kamp ‘Ondernemingsraad en Pensioen’

20120412 Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

20120203 Aanvullende werkbonus voor ouderen met laag inkomen vervroegd

20120127 Kamerbrief; Pensioenleeftijd in 2014 in één keer naar 67 jaar

20111208 Eerste Kamer stemt in met AOW vanaf verjaardag

20111208 Extra werkbonus voor oudere werknemer met laag inkomen en lang arbeidsverleden (december 2011)

20111129 Verzamelwet pensioenen 2012 aangenomen door Eerste Kamer

20111128 Loondoorbetaling zieke 65-plusser wordt beperkt (november 2011)

20111124 Verzamelwet pensioenen 2012 (wetsvoorstel)

20111013 Wetsvoorstel koppeling AOW-leeftijd aan levensverwachting

20110930 Het vitaliteitspakket (30-09-2011)

20110920 Hoofdlijnen Pensioenakkoord september 2011

20110913 FNV-bonden geen compromis over pensioenakkoord

20110902 WGA-premies UWV in 2012

20110830 Besluit ‘Samenloop pensioen en doorwerken tussen 60 en 65 jaar’

20110616 Pensioenakkoord 10 juni 2011

20110511 Wetsvoorstel pensioenleeftijd 66 naar Tweede Kamer

20110328 Hybride uitvoering WGA wordt nog gehandhaafd

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op