Over ons

Hertgers Pensioen Advies (hierna: HPA) is een onafhankelijk financieel adviesbureau voor particulieren, ondernemers, werkgevers en werknemers. Wij hebben met geen enkele verzekeraar, premiepensioeninstelling, pensioenfonds, bank of vermogensbeheerder een financiële binding. Daardoor kunnen wij het klantbelang voorop stellen.

HPA werkt samen met Pensioenmanagement Nederland op het gebied van werknemerscommunicatie en pensioenexpertise voor advocaten en accountant.

Wat doen wij?  

HPA heeft ruim 30 jaar ervaring met het adviseren en begeleiden van particulieren, ondernemers, werkgevers en werknemers bij hun employee benefits zoals de pensioenregeling, levensloop-, arbeidsongeschiktheids-, ongevallen-, overlijdensrisico- en verzuimregeling en eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW. Dit geldt ook voor de (pensioen)regelingen en financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA), de IB-ondernemer / ZZP’er en particulier.

Wij bemiddelen ook bij het afsluiten van verzekeringen die passen bij uw wensen, doelstellingen en financiële mogelijkheden.

Onder de knop “Diensten” vindt u meer informatie over onze dienstverlening.

Hoe worden wij (HPA) beloond?  

Wij maken vooraf met u afspraken over de wijze waarop wij worden beloond. Wij kennen vijf mogelijkheden:

 1. Dienstverlening op basis van urendeclaratie
  Voorafgaand aan de opdracht ontvangt u van ons een beschrijving van de inhoud van de dienstverlening en een kostenbegroting.
 2. Een vaste prijs per opdracht
  U ontvangt vooraf een beschrijving van de inhoud van de opdracht en de prijs.
 3. Dienstverlening op basis van een abonnement
  U ontvangt vooraf een beschrijving van de werkzaamheden die u op basis van een abonnement afneemt.
 4. Dienstverlening op basis van provisie/commissie
  Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding (provisie) die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. U krijgt inzicht in deze provisie.
 5. Een combinatie van de bovengenoemde beloningsvormen
  Wij geven voorkeur aan een beloning op declaratiebasis, zodat u uitsluitend betaalt voor de dienstverlening die u van ons ontvangt. Maar, als u de kosten van advies en begeleiding wilt budgetteren dan werken wij daar graag aan mee.

Onder “Tarieven” vindt u de kosten van enkele vormen van dienstverlening, indien u kiest voor een vaste prijs. 

Maatwerk dienstverlening  

Onze dienstverlening is maatwerk, de te verrichten werkzaamheden stellen wij in overleg met u vast.

Om u een goed inzicht te geven in de advies- en/of begeleidingskosten, ontvangt u vooraf een gespecificeerde kostenopgaaf of -begroting. De dienstverlening die u van ons wenst leggen wij tenslotte vast in een ‘overeenkomst van opdracht’.

In onze dienstenwijzer en vergelijkingskaarten vindt u meer informatie over onze beloning en diensten. Deze documenten vindt u onder de knop “Diensten“.

HPA wil graag uw sparringpartner zijn. 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op