Links naar relevante organisaties of informatie met betrekking tot pensioenen en overige voorzieningen

AFM

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

Algemene Ouderdomswet (AOW)

AOW-leeftijd checken

Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Alles over de polis

Belastingdienst – Pensioensite

Beleggen: informatie over beleggen (AFM)

Beleggingsfondsen vergelijken

Beleggingsmatch

De Nederlandsche Bank

Erfbelasting (rekenhulp Belastingdienst)

Mijnpensioenoverzicht.nl

Gedifferentieerde premie UWV voor WGA en ZW-flex berekenen

KiFiD (Het financiële klachteninstituut)

Nederlandinbedrijf.nl (gratis adverteren)

Netto inkomen DGA / IB-ondernemer berekenen

Ombudsman Pensioenen

Overbruggingsregeling AOW (rekenhulp)

Je pensioen en overlijden

Pensioen 1-2-3

Pensioenadvies-info.nl

Pensioenchecker app

Pensioenkijker.nl

Pensioenwet

Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregelingen

Rekenhulpen en tools (Wijzer in geldzaken)

Revisierente (rekenhulp Belastingdienst)

Rijksoverheid (onderwerp pensioen)

Scheiden en pensioen

Slapende tegoeden erflater bij banken opvragen

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank (kennisbank)

Solvabiliteit verzekeraars

Verbond van Verzekeraars 

Verbond van Verzekeraars: VanAtotZekerheid

Vraag en antwoord – Pensioen

Wat moet ik doen voor mijn pensioen?

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wijzer in geldzaken