Estate planning (nalatenschapsplanning)

Nadenken over wat u wilt nalaten geeft inzicht in uw financiële situatie en daarmee ook de nodige gemoedsrust. De overgang van vermogen is een van de vele aangrijpingspunten voor belastingheffing in Nederland.

Hoe meer vermogen er is, des te belangrijker wordt het om een estate planning te maken en een testament te hebben. Door de juiste testamentsvorm kunt u optimaal gebruik maken van de vrijstellingen na een eerste en tweede overlijden en de te betalen erfbelasting na de opeenvolgende overlijdens minimaliseren. Ook kunt u er met een testament voor zorgen dat uw nalatenschap bij de juiste perso(o)n(en) terechtkomt.

Als u inzicht wilt in de financiële positie en in de mogelijkheden met betrekking tot het vermogen vóór en ná het overlijden, dan kan ik u dit geven. Met specialistische software kan ik dit inzicht geven op basis van het wettelijke verdeling en verschillende testamentsvormen. Dit geldt voor zowel de financiële situatie na het eerste als het tweede overlijden, dus wat er uiteindelijk ‘overblijft’ voor de erfgenamen. Ook is direct duidelijk hoeveel belasting de nabestaanden moeten afdragen.

Wat er uit de berekeningen komt, valt sommige klanten tegen. Er zijn veel knoppen waaraan we kunnen draaien en elke draai heeft gevolgen voor het vermogen van de nabestaanden, de verdeling en de belastingafdracht. Door verschillende scenario’s te bekijken, leidt dit er soms toe dat men voor een andere route kiest.

U krijgt een advies op maat. Dat hoeft niet altijd fiscaal het meest voordelige advies te zijn. Uw wensen staan immers voorop. Daarna kunt u het testament (inclusief de extra bepalingen) laten opmaken bij de notaris.

Met een optimaal testament, eventueel in combinatie met een slim schenkingsplan, minimaliseert u de verschuldigde belasting.

Daarna is het verstandig om uw financiële planning en nalatenschapsplanning regelmatig opnieuw tegen het licht te houden. Uw persoonlijke, financiële en/of vermogenssituatie kan immers veranderen. Het is aan te raden om het hele financiële plaatje in samenhang te bekijken. Zo heeft u een goed beeld van hoe u uw dierbaren achterlaat.

Estate planning geeft financiële en gemoedsrust!

Wilt u meer weten? Bel 0616026504 of stuur een e-mail naar erik@hertgerspensioen.nl.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op