Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijden heeft veel impact, emotioneel én financieel. De financiële gevolgen kunt u voor uzelf of uw gezin voorkomen met een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Door versobering van het sociale zekerheids- en pensioenstelsel hebben steeds meer mensen een financieel probleem als de (ex-)partner overlijdt. De meeste mensen zijn zich hiervan onvoldoende bewust. Het is belangrijk hier op tijd bij stil te staan.

Meestal wordt een ORV afgesloten om de financiële gevolgen van een overlijden binnen een gezin op te vangen. Maar u kunt ook een ORV afsluiten op het leven van uw compagnon(s) of belangrijke medewerker(s).

Er zijn verschillende redenen om een dergelijke verzekering af te sluiten. Wij noemen er een aantal:

 • Voor een gedeeltelijk of volledig aflossing van een hypotheek.
 • Om de huur te kunnen blijven betalen.
 • Als aanvulling op het nabestaandenpensioen via de werkgever.
 • Voor het betalen van de studie van uw kind(eren).
 • Om extra financiële zekerheid te geven aan je partner en/of kind(eren).
 • Veilig stellen alimentatie bij overlijden van de alimentatieplichtige.
 • Om de eventuele erfbelasting te betalen.
  • Vaak is een groot deel van de nalatenschap niet liquide, denk aan de eigen woning.
  • Ook een uitkering uit een levensverzekering kan kan belast zijn met erfbelasting.
  • Let op: als iemand een nabestaandenpensioen en/of -lijfrente ontvangt, dan wordt de waarde in mindering gebracht op de vrijstelling voor de erfbelasting. Van de vrijstelling voor de achterblijvende partner blijft na deze vermindering wel een bedrag van ten minste € 173.580,- (2021) over.
 • Voor het opvangen van de extra kosten als een sleutelfiguur in uw onderneming overlijdt (keymanverzekering).
 • Om de erfgenamen van uw compagnon uit te kunnen kopen of financiële risico’s te verzekeren die een overlijden met zich meebrengt (compagnonsverzekering / keymanverzekering).
 • Afdekken van een fiscale claim.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes door u inzicht te geven in uw netto inkomensterugval bij een overlijden en/of het bepalen van het te verzekeren bedrag. Daarna vergelijken wij met het meest actuele vergelijkingsplatform de premies en voorwaarden van aanbieders om een passend product te selecteren.

Wilt u meer weten? Bel 0616026504 of stuur een e-mail naar erik@hertgerspensioen.nl.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op