Nazorg

Het contract dat u afsluit met een financiële instelling loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product. Wat uw wensen met betrekking tot de nazorg op uw contract zijn, kan per persoon heel erg verschillen. Wij spreken daarom goed af wat wij wel en niet voor u doen. En hoeveel dat kost. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de volgende activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

  • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële)situatie en wensen.
  • Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
  • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de verzekeraar, pensioenuitvoerder of vermogensbeheerder misgaat.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

Wilt u meer weten? Bel 0616026504 of stuur een e-mail naar erik@hertgerspensioen.nl.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op