Accountants en advocaten

Pensioenrisico’s

Aan accountants en advocaten leveren wij, Hertgers Pensioen Advies en Pensioenmanagement Nederland, pensioenexpertise. Door onze kennis en zeer omvangrijke ervaring of via specialisten uit ons netwerk, hebben wij altijd een antwoord op uw vragen.

In het verleden is er vaak veel fout gegaan bij verzekerde pensioenregelingen. Wijzigingen zijn vaak doorgevoerd zonder een welbewuste instemming van werknemers. Recente rechterlijke uitspraken hebben tot grote schadevergoedingen geleid. Veel pensioenclaims hadden voorkomen of beperkt kunnen worden. Onze kennis van pensioenrecht én kennis van (oude) pensioenproducten helpen de risico’s en mogelijke claims in kaart te brengen. Door ons gezamenlijk plan van aanpak gaan wij voor uw cliënt veel geld besparen en zorgen wij voor rust voor de werkgever.

BPF-risico

Nog steeds nemen bedrijven soms ten onrechte niet deel aan een verplichte bedrijfstakpensioenregeling en/of cao of zijn aangesloten bij een verkeerd bedrijfstakpensioenfonds. Voor de accountant is het bij de controle op de jaarrekening van een onderneming belangrijk om hierover zekerheid te hebben. De financiële gevolgen kunnen immers zeer groot zijn omdat een aansluiting vaak met terugwerkende kracht plaatsvindt.

Accountants en advocaten schakelen ons in voor een deskundig BPF-werkingssfeeronderzoek.

Pensioen en werknemersverzekeringen due diligence

Kopers en verkopers willen vóór een fusie of overname inzicht in de actuariële, financiële en juridische gevolgen en risico’s met betrekking tot de pensioenregeling(en) en overige werknemersverzekeringen. Zij willen vooraf weten of er gevolgen zijn met betrekking tot een verplichte aansluiting bij een (ander) BPF. Dit inzicht stelt hen immers in staat tijdig te anticiperen op de gevolgen en risico’s. Natuurlijk is dit inzicht ook belangrijk bij het vaststellen van de verkrijgingsprijs en de eventuele verplichtingen en vrijwaringen.

Wij geven u dit inzicht met onze pensioen en werknemersverzekeringen due diligence onderzoek.

Meer weten?

Neem contact met ons op. Wij pakken deze onderwerpen graag samen met u op.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op