Financieel inzicht en plan

Wij adviseren en/of begeleiden particulieren, werknemers, zzp’ers, ondernemers en dga’s bij hun financiële planning en/of het aankopen van hun pensioen- en/of lijfrente-uitkering.

Financieel inzicht

Met slimme en efficiënte software geven wij u snel én effectief inzicht in uw persoonlijke financiële situatie en die van uw partner op dit moment, bij arbeidsongeschiktheid, overlijden én (vroeg)pensioen. Financieel inzicht is geen doel, maar helpt u verstandige keuzes te maken om uw financiële doelen te realiseren.

Financieel plan

Het doel is natuurlijk een financiële situatie nu én in de toekomst die aan uw verwachtingen en doelstellingen voldoet. Uiteindelijk wilt u toch ook voldoende inkomen nu én bij arbeidsongeschiktheid, voor uw nabestaanden en/of op het moment dat u minder gaat werken of stopt met werken?

Onderneem nu actie

Velen erkennen het belang van financieel inzicht en plan, maar stellen het daadwerkelijk actie ondernemen uit. Als u geen financieel inzicht hebt, kan dit onverwachts leiden tot onverwachte financiële problemen voor uzelf en/of uw gezin. Hiermee zijn vaak grote bedragen gemoeid. U en/of uw gezin kunnen die dan misschien niet meer oplossen door een ontstane ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Ook wordt u waarschijnlijk niet blij als u pas tegen de tijd dat u minder wilt gaan werken of hiermee te stoppen, er te weinig pensioen en/of vermogen is opgebouwd. Stel het verkrijgen van financieel inzicht en het maken van een financieel plan daarom niet uit. Met financieel inzicht weet u wat u kunt doen om die problemen te voorkomen. Hierbij is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan uitgaven die veranderen.

Bovendien kunt u met ‘sparen voor later’ vaak beter maar zo snel mogelijk beginnen. Hiervoor zijn twee belangrijke argumenten:

  • Tijd is een belangrijke factor bij het opbouwen van vermogen. Hoe eerder u hiermee begint, hoe minder u zelf hoeft in te leggen om het gewenste doel te bereiken.
  • U mist fiscaal voordeel als blijkt dat (pensioen)vermogen opbouwen via een Fiscale Oudedagsreserve (FOR), lijfrente en/of pensioenregeling (box 1) voor u interessanter is dan sparen en/of beleggen in box 3 of box 2.

Werkwijze 

Veel financiële gegevens over uzelf en uw huishouden, kunt u online snel, eenvoudig en veilig verzamelen en aanleveren via een een Ockto-sessie. Daarna verstrekt u de eventueel nog ontbrekende relevante gegevens.

Door het beantwoorden van concrete vragen over uw wensen en doelen en het gebruik van slimme grafieken, ziet u direct tijdens ons gesprek of en wanneer er inkomenstekorten ontstaan en hoe groot die zijn. Alles in netto (gezins)inkomen per maand. Met dit inzicht kunt u beslissen of het wenselijk of noodzakelijk is om geconstateerde tekorten op te lossen. In hetzelfde gesprek maken wij samen een financieel optimaal plan voor het oplossen van de inkomenstekorten die u wenst te voorkomen. Dit leggen wij voor u vast in een helder en persoonlijk financieel plan. Ook leggen wij hierin vast welk(e) tekort(en) u eventueel accepteert en de eventuele aandachtspunten met betrekking tot een (levens)testament, besparen erfbelasting en dergelijke. Dat geeft u en uw gezin financiële rust!

Kosten financieel inzicht en plan

Uw investering is: € 490,- en maximaal 2 uur tijd!

Bent u alleenstaand en/of wilt u alleen financieel inzicht en een plan voor één van de genoemde scenario’s, dan betaalt u € 390,-.

Als u dat wenst, kan het gesprek op afstand plaatsvinden. We maken dan gebruik van videobellen en beeldschermdelen via een beveiligde verbinding. U krijgt dan € 50,- korting.

Deze dienstverlening is vrijgesteld van BTW als u de intentie heeft dat wij voor u gaan bemiddelen voor een eventueel af te sluiten financieel product om een inkomenstekort te vermijden. Ook als u later besluit om via een andere financieel adviseur een financieel product af te sluiten, is deze dienstverlening vrijgesteld van BTW.

Wilt u meer inzicht in én een plan voor uw financiële toekomst? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

PS: U kunt snel en makkelijk uw pensioen checken met de Pensioenchecker app, Download de gratis app en log in met DigiD.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op