Due diligence

Pensioen en werknemersverzekeringen bij fusies en overnames

Bij een fusie of overname worden de arbeidsvoorwaarde pensioen en de overige werknemersverzekeringen nog vaak vergeten, terwijl die vaak veel impact hebben voor kopers, verkopers en medewerkers.

Bij elke fusie, overname of splitsing, is het belangrijk om vooraf de risico’s met betrekking de arbeidsvoorwaarde pensioen en werknemersverzekeringen te onderzoeken. In het verleden is er vaak veel fout gegaan bij verzekerde pensioenregelingen. Wijzigingen zijn vaak doorgevoerd zonder een welbewuste instemming van de medewerkers.  Recente uitspraken hebben dat bevestigd. Daardoor moesten werkgevers hoge schadevergoedingen uitkeren.

Bedrijven nemen soms ten onrechte niet deel aan een verplichte bedrijfstakpensioenregeling en/of zijn aangesloten bij een verkeerd bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). De financiële gevolgen hiervan kunnen zeer groot zijn, omdat een aansluiting door het Bpf dan vrijwel altijd met terugwerkende kracht plaatsvindt.

Bij de werknemersverzekeringen komen bepaalde claims op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW), van zieke (ex-)werknemers soms geheel of gedeeltelijk voor rekening van de koper.

Pensioen en werknemersverzekeringen due diligence

U wilt vóór de fusie of overname inzicht in de actuariële, financiële en juridische gevolgen en risico’s met betrekking tot de pensioenregeling(en) en overige werknemersverzekeringen. Ook wilt u vooraf weten of er gevolgen zijn met betrekking tot een verplichte aansluiting bij een (ander) BPF. Dat hoort allemaal onderdeel te zijn van uw due diligence onderzoek. Dit inzicht stelt u immers in staat tijdig te anticiperen op de gevolgen en risico’s. Natuurlijk is dit inzicht ook belangrijk bij het vaststellen van de verkrijgingsprijs en de eventuele garantieverplichtingen en vrijwaringen.

Wij geven u dit inzicht met ons due diligence onderzoek gericht op pensioen en werknemersverzekeringen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen. 

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op