20121123 Overgangsregeling voor de levensloopregeling

20121123 Overgangsregeling voor de levensloopregeling

De vitaliteitsspaarregeling komt er niet. Dit heeft gevolgen voor de overgangsregeling voor de levensloopregeling