20130301 Besluit beschikbare premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten van 22 februari 2013

20130301 Besluit beschikbare premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten van 22 februari 2013

Door het Ministerie van Financiën is op 22 februari 2013 een nieuw besluiten over beschikbare premieregeling en premie- en kapitaalovereenkomsten gepubliceerd.