20130402 Besluit gedeeltelijk afzien van pensioenaanspraken in eigen beheer

20130402 Besluit gedeeltelijk afzien van pensioenaanspraken in eigen beheer

De directeur-grootaandeelhouder die pensioen opbouwt in eigen beheer heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om zijn pensioenaanspraken te verlagen.