20130904 Gedifferentieerde premies ZW en WGA 2014

20130904 Gedifferentieerde premies ZW en WGA 2014

Gevolgen van op het op 2 september 2013 gepubliceerde ‘Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014′ voor de premies werknemersverzekeringen.