20140108 Pensioenakkoord 18 december 2013

20140108 Pensioenakkoord 18 december 2013

De afgesproken maatregelen in het pensioenakkoord dat het kabinet en de oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en SGP op 18 december 2013 hebben gesloten.