20150529 Wet Pensioencommunicatie en pensioenplanning

20150529 Wet Pensioencommunicatie en pensioenplanning

De Eerste en Tweede Kamer zijn unaniem akkoord met de Wet pensioencommunicatie die vanaf 1 juli 2015 van kracht is. Deelnemers krijgen straks informatie die beter aansluit op hun wensen.