20150915 – Wet Variabele Pensioenuitkering

20150915 - Wet Variabele Pensioenuitkering

Met dit wetsvoorstel beoogt de regering deelnemers aan een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst de keuzemogelijkheid te bieden van een risicodragende pensioenuitkering.