20170620 Kamervragen uitstel beslistermijn PEB

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft 15 juni jl. een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij Kamervragen met betrekking tot uitstel van de beslistermijn voor het pensioen in eigen beheer (PEB) beantwoordt.