Compensatie pensioenpremies NOW

Om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). 

De NOW geeft een substantiële tegemoetkoming in de lonen voor werknemers, maar ook een compensatie voor overige lasten zoals pensioenpremies, werknemersverzekeringen en vakantiegeld. Daarvoor hanteert het UWV een forfaitaire opslag van 30% bovenop de loonsom.

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% (plus 30%) van de totale loonsom van maart tot en met mei 2020, bij een te verwachten omzetdaling van 100%. Bij een omzetdaling van bijvoorbeeld 50% is de tegemoetkoming 45% van de loonsom plus de opslag van 30%. De te verwachten omzetdaling moet ten minste 20% zijn, vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten tussen maart en mei 2020. Dit hoeft niet dezelfde driemaandsperiode te zijn waarover de omzetdaling is bepaald (meetperiode). Deze meetperiode kan ook aanvangen op 1 april of 1 mei 2020. U vindt meer informatie over de NOW via de volgende links:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/31/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-behoud-van-werkgelegenheid 
en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now.

Komt u ondanks deze maatregel alsnog financieel in de problemen met uw onderneming, neem dan contact met me op of met uw verzekeraar, PremiePensioenInstelling of pensioenfonds. U kunt u mij bereiken via:

T: 055-7851377
M: 06-16026504
E: erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 1 april 2020

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 1 april 2020. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op