Nieuwsbrief Hertgers Pensioen Advies – Kerncijfers 2015

Nieuwsbrief Hertgers Pensioen Advies - Kerncijfers 2015

AOW-franchises, AOW-bedragen, Anw-bedragen, maximum Anw-hiaatpensioen, afkoopbedrag kleine pensioenen, wettelijk minimumloon, WIA-bedragen, gedifferentieerde WGA- en ZW-premie