Wij zoeken voor elk probleem de best passende oplossing!

Oneerlijke realiteit

Wetten worden met goede bedoelingen gemaakt. Maar in de praktijk kunnen regels gevolgen hebben waarbij mensen het gevoel krijgen dat de wet oneerlijk is.

Wij leggen je graag zo’n situatie voor die  in onze adviespraktijk regelmatig voorkomt.

Partners

Twee mensen krijgen een relatie met elkaar. Vaak gaan ze dan binnen enige tijd samenwonen of ze kiezen voor een latrelatie. Een relatie kan jaren zo doorgaan. Het ene stel zal na verloop van tijd kiezen om te trouwen. Het andere koppel kiest voor een samenlevingscontract. Maar er zijn ook stellen die een ‘papiertje’ niets vinden toevoegen. In deze tijd maken wij ook mee dat stellen eigenlijk al hadden willen trouwen maar door corona gedwongen zijn om de bruiloft uit te stellen.

Voortijdig overlijden

Wat in deze situaties belangrijk is, is dat er twee mensen zijn die een relatie met elkaar hebben en voor elkaar willen zorgen. Het leven is kwetsbaar. Een ziekte of ongeval kan er onverwacht toe leiden dat een van de partners overlijdt. Naast al het verdriet zal er ook op fiscaal gebied iets gebeuren dat door mensen die dit overkomt als oneerlijk wordt ervaren.

Bij een dergelijk voortijdig overlijden zien wij dat het bijna altijd de wens is dat de nalatenschap van de overleden partner gaat naar de achterblijvende partner. Waren de partners getrouwd of hadden zij een samenlevingsovereenkomst dan hoeft de partner die de nalatenschap ontvangt over de eerste € 680.645,- (bedrag 2022) geen belasting te betalen. Voor samenwonenden gelden naast een samenlevingscontract nog een aantal voorwaarden om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen. Bovendien erf je van de partner met wie je ongehuwd samenwoont alleen als je je partner in een testament als erfgenaam hebt opgenomen.

Erfbelasting

Maar de partner die niet gehuwd was en geen samenlevingsovereenkomst had met de overledene wordt door de fiscus behandeld als een willekeurige vreemde. Ook al heeft de  relatie vele jaren geduurd. Met als gevolg dat over alles wat de achterblijvende partner meer erft dan € 2.274,- (2022) erfbelasting moet worden betaald. De hoogte van de belasting die je dan moet betalen is fors: tot een waarde van de nalatenschap van €130.424,- is het tarief 30%, over het meerdere zelfs 40%.

Het raakt mensen die een partner hebben verloren heel diep wanneer zij door de fiscus op één lijn worden gesteld met een willekeurige vreemde die de erfenis zou ontvangen. En dat alleen maar omdat er formeel geen papiertje is in de vorm van een huwelijksakte of samenlevingscontract.

Naast de emotie speelt er vaak ook nog een financieel probleem. Bestaat de erfenis uit alleen maar geld, dan wordt het misschien onrechtvaardig gevonden dat een fors deel hiervan aan de belasting moet worden afgedragen. Maar het geld is er en de belastingclaim kan betaald worden. Anders ligt dit wanneer de erfenis bestaat uit een woning of bezittingen. Ook over de waarde hiervan moet de erfgenaam erfbelasting betalen. Wanneer de langstlevende partner onvoldoende geld heeft om deze belasting te betalen dan ontstaat er een probleem.

Overlijdensrisicoverzekering voorkomt veel ellende

Dat risico kan in de meeste gevallen heel eenvoudig en meestal tegen zeer lage kosten voorkomen worden door op het moment dat beide partners nog in leven zijn een passende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De kosten hiervan zijn laag. Zeker bij jongeren vaak niet meer dan een tientje per maand. Overlijdt een van de partners dan toch onverhoopt, dan kan de andere partner met de uitkering ten minste de belasting betalen die gerekend wordt over de nalatenschap.

Neem contact met ons op

Jong of oud, samenwonend of niet. Heb je een relatie en ben je niet getrouwd en heb je (nog) geen samenlevingscontract, neem dan contact met ons op. Wij nemen dan samen met jou door wat voor beide partners de situatie is als de ander voortijdig komt te overlijden. Met een kleine inspanning kun je heel veel onnodig, extra leed voorkomen.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op