Pensioen verdelen na scheiding

Scheidende partners kunnen eenvoudiger hun pensioen verdelen. Het Platform Wijzer in Geldzaken en de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie hebben het formulier voor pensioenverevening vereenvoudigd.

Bij ruim een derde van de scheidingen is er geen afspraak over het pensioen. Dit terwijl verevenen bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap of echtscheiding een wettelijk recht is. De ex-partners moeten afspraken over de verdeling van hun ouderdomspensioen binnen 2 jaar na scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder(s). Wie na 2 jaar aanspraak wil maken op het opgebouwde pensioen van de ex-partner, moet de ex-partner bij pensionering vragen het pensioen uit te betalen. Dat betekent dat ex-partners weer van elkaar afhankelijk worden wat vaak tot ongewenste situaties leidt.

Mededelingsformulier i.v.m.de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Bron: FTP Communicatie

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T: 055-7851377
M: 06-16026504
E: erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 09-01-2018

Erik Hertgers

Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer

Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 09-01-2018. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op