Pensioen voor payrollwerknemers 2021

Payrollwerkgevers moeten hun payrollwerknemers vanaf 1 januari 2021 laten deelnemen aan een adequate pensioenregeling of de pensioenregeling van de inlener. Dit is een maatregel die voortvloeit uit de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Er geldt alleen een pensioenverplichting indien:

  • de werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de inlener recht hebben op een pensioenregeling; of
  • de inlener geen werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst heeft, maar werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven waarin de inlener werkzaam is, wel recht hebben op een pensioenregeling.

De pensioenverplichting geldt dus niet als de payrollwerknemer wordt ingeleend door een werkgever die geen pensioenregeling heeft en in de sector waarin de payrollwerknemer werkt, voor werknemers met een gelijke of gelijkwaardige functie geen pensioenverplichting geldt.

Meer informatie vindt u hier: https://www.hertgerspensioenadvies.nl/wp-content/uploads/2020/06/20200616-Pensioen-voor-payrollwerknemers.pdf

Uiteraard adviseer ik u graag bij het opzetten en afsluiten van een passende pensioenregeling. Er zijn inmiddels meerdere pensioenuitvoerders die een specifieke pensioenoplossing hebben voor payrollwerkgevers. Ik help u graag bij het maken van de juiste keuze.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:
T:  055-7851377
M: 06-16026504
E:  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 15 juni 2020

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 15 juni 2020. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op