Pensioenakkoord 2020 en verzekerde pensioenregeling

Op vrijdag 12 juni 2020 hebben het kabinet en sociale partners een akkoord bereikt over het principe-pensioenakkoord van 5 juni 2019.

In deze nieuwsbrief leest u wat er nu al bij mij bekend is over het nieuwe pensioenstelsel.  In de nieuwsbrief leest u vooral de gevolgen voor de verzekerde pensioenregelingen bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s).

De uitwerking van het pensioenakkoord die door de vakbonden beschikbaar is gesteld vindt u hier. Deze uitwerking is een samenvatting van de uitwerking die door de betrokken partijen is opgesteld. Hierin leest u ook de veranderingen bij pensioenfondsen.

Er is nog geen gedetailleerde uitwerking van het pensioenakkoord. Er is nu nog steeds veel onduidelijk.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:
T  055-7851377
M 06-16026504
E  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 16 juni 2020

Update 19-6-2020:
FNV kan vandaag geen ‘rechtsgeldig besluit’ nemen over de uitwerking van het pensioenakkoord. Het besluit is twee weken uitgesteld. Minister Koolmees stuurt de uitwerking niet naar de Tweede Kamer. Over twee weken is de Tweede Kamer met reces. Minister Koolmees is beschikbaar om terug te komen om de uitwerking met de Kamer te bespreken.

CNV stemde eerder deze week wel in met het pensioenakkoord. VCP stemde niet in met het pensioenakkoord.

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 16 juni 2020. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van deze nieuwsbrief de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.