Pensioenakkoord 2020 en verzekerde pensioenregeling

Op vrijdag 12 juni 2020 hebben het kabinet en sociale partners een akkoord bereikt over het principe-pensioenakkoord van 5 juni 2019.

In deze nieuwsbrief leest u wat er nu al bij mij bekend is over het nieuwe pensioenstelsel.  In de nieuwsbrief leest u vooral de gevolgen voor de verzekerde pensioenregelingen bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s).

De uitwerking van het pensioenakkoord die door de vakbonden beschikbaar is gesteld vindt u hier. Deze uitwerking is een samenvatting van de uitwerking die door de betrokken partijen is opgesteld. Hierin leest u ook de veranderingen bij pensioenfondsen.

Er is nog geen gedetailleerde uitwerking van het pensioenakkoord. Er is nu nog steeds veel onduidelijk.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:
T  055-7851377
M 06-16026504
E  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 16 juni 2020

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 16 juni 2020. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van deze nieuwsbrief de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.

Update 19-6-2020:
FNV kan vandaag geen ‘rechtsgeldig besluit’ nemen over de uitwerking van het pensioenakkoord. Het besluit is twee weken uitgesteld. Minister Koolmees stuurt de uitwerking niet naar de Tweede Kamer. Over twee weken is de Tweede Kamer met reces. Minister Koolmees is beschikbaar om terug te komen om de uitwerking met de Kamer te bespreken.

CNV stemde eerder deze week wel in met het pensioenakkoord. VCP stemde niet in met het pensioenakkoord.

Update 6-7-2020:
Een meerderheid van de FNV-leden heeft zaterdag 4 juli jl. alsnog ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Het kabinet en sociale partners hebben nu definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord.

Het pensioenakkoord  kan nu naar de Tweede Kamer. Op dinsdag 14 juli komt de Tweede Kamer terug van reces om het pensioenakkoord te bespreken, zodat daarna het wetgevingstraject kan beginnen.

Update 15-7-2020:
Tijdens het Kamerdebat gisteravond bleek dat het pensioenakkoord nog op veel punten uitgewerkt moet worden. De Kamerleden hadden veel kritiek en vragen. Kamerlid Omtzigt riep op tot twee dagen uitgebreide hoorzittingen om pensioenexperts aan de tand te kunnen voelen over allerlei aspecten van het pensioenakkoord.
Desondanks staat een Kamermeerderheid achter het pensioenakkoord. Minister Koolmees kan verder met het uitwerken van de benodigde wetgeving.

Tijdlijn pensioenhervorming:

  • 2021 Wetgeving door Tweede en Eerste Kamer
  • 2022 Op 1 januari wetgeving van kracht
  • 2022/2023 Sociale partners kiezen voor een van de twee nieuwe pensioencontracten, maken afspraken over de premie en over compensatie voor afschaffing van de doorsneesystematiek
  • 2024/2025 Pensioenuitvoerders voeren nodige wijzigingen door in hun systemen
  • 2026 1 januari uiterste startdatum nieuwe pensioenstelsel

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op