Ruim 30 jaar na echtscheiding pensioenclaim o.g.v. Boon/Van Loon arrest

Volgens dit HR-arrest wordt de waarde van pensioenaanspraken gelijk verdeeld tussen de ex-partners als er sprake was van een huwelijksgoederengemeenschap. Dit geldt voor scheidingen tussen 27-11-1981 en 1-5-1995.

Als pensioenaanspraken niet zijn verrekend, komt de pensioenclaim vaak pas bij pensionering van een van beide. Zo’n claim verjaart zelden, zie: HR-arrest ECLI:NL:HR:2015:762.

Ook de ex-partner in deze procedure claimt 33 jaar na echtscheiding met succes alsnog een pensioenverrekening, zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:3332

Soms slaagt een beroep op rechtsverwerking (gedeeltelijk) of vindt er een (gedeeltelijke) verrekening of afwijzing plaats o.g.v. redelijkheid en billijkheid.

Heeft u vragen, dan verneem ik die graag. U kunt mij bereiken via:
T:  055-7851377
M: 06-16026504
E:  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 7 oktober 2019

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op