20151202 Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

20151202 Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Per 1 januari 2016 treedt de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd in werking waardoor doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd een stuk eenvoudiger wordt. Dit maakt het voor
werkgevers aantrekkelijker om AOW-gerechtigden in dienst te houden of te nemen.