Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen

De Eerste Kamer heeft 30 mei 2023 de nieuwe pensioenwet, Wet toekomst pensioenen (Wtp), aangenomen. De Wtp gaat per 1 juli 2023 in. Hiermee is één van de grootste wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel een feit. Pensioenregelingen moeten vóór 1 januari 2028 voldoen aan de Wtp. Hieronder informeer ik u over de belangrijkste veranderingen.

De Eerste Kamer heeft 30 mei 2023 de nieuwe pensioenwet, Wet toekomst pensioenen (Wtp), aangenomen. De Wtp gaat per 1 juli 2023 in.

Hiermee is één van de grootste wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel een feit. Pensioenregelingen moeten vóór 1 januari 2028 voldoen aan de Wtp. Hieronder informeer ik u over de belangrijkste veranderingen.

Wet toekomst pensioenen (Wtp)

De Wtp kent alleen pensioenregelingen die een premieovereenkomst zijn, een zogenoemde beschikbare premieregeling. De belangrijkste uitgangspunten van deze regeling zijn:

 • Een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie voor de opbouw van een pensioenkapitaal
  • Maximaal 30% van de pensioengrondslag met een mogelijke aanpassing bij veranderen van de marktrente. Het in de wet opgenomen percentage geldt in elk geval tot 2037 en hoort bij een marktrente van 1,5 tot 1,75%.
  • Er is maximaal 3% extra ruimte tot 2037 voor compensatie aan deelnemers die eventueel te maken krijgen met een lagere pensioenopbouw.
 • Het maximum (beschikbare) premiepercentage is exclusief:
  • Administratiekosten
  • Incasso- en excassokosten
  • Risicopremies voor:
   • Partner- en wezenpensioen bij overlijden vóór pensioendatum
   • Nabestaandenoverbruggingspensioen (Anw-hiaatpensioen)
   • Arbeidsongeschiktheidspensioen
   • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • De minimum toetredingsleeftijd is maximaal 18 jaar (nu 21 jaar).
  • Deze wijziging geldt al per 1 januari 2024
 • Partnerpensioen:
  • Bij overlijden voor de pensioendatum
   • Maximaal 50% van het laatst genoten pensioengevend loon
   • Niet meer afhankelijk van aantal pensioenjaren
   • Geen aftrek AOW-franchise
   • Geldt ook indien gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht (handhaven premiestaffel voor deelnemers op moment van overgang)
  • Bij overlijden op of na pensioendatum
   • Onderdeel van het pensioenkapitaal
   • Maximaal 70% van het ouderdomspensioen
   • Aanpassingen gelden ook bij gebruik maken van overgangsrecht
 • Wezenpensioen:
  • Maximaal uitkeren tot 25 jaar
  • Maximaal 20% van het laatstgenoten pensioengevend loon voor halfwezen
  • Maximaal 40% van het laatstgenoten pensioengevend loon voor hele wezen
  • Niet meer afhankelijk van aantal pensioenjaren
  • Geen aftrek AOW-franchise
  • Aanpassingen gelden ook bij gebruik maken van overgangsrecht
 • Nabestaandenoverbruggingspensioen / Anw-hiaatpensioen
  • Maximaal het 8/7 maal de nominale Anw-uitkering inclusief de vakantietoeslag
  • 1-1-2023: € 20.672,09
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Geen veranderingen

Gevolgen voor bestaande pensioenregeling

De Wtp heeft vooral grote gevolgen voor pensioenregelingen die een uitkeringsovereenkomst zijn, zoals een middelloon- en eindloonregeling. Voor premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen) zijn de gevolgen minder groot.

Werkgevers met een beschikbare premieregelingen op basis van een leeftijdsafhankelijke premie (premiestaffel) kunnen bovendien gebruik maken van een overgangsregeling (eerbiedigende werking) voor de medewerkers die vóór 1 januari 2028 gaan deelnemen.

Toetredingsleeftijd 18 jaar vanaf 01-01-2024
Voor veel pensioenregelingen is de minimum toetredingsleeftijd 21 jaar. Voor alle regelingen geldt dat vanaf 1 januari 2024 deze leeftijd niet hoger dan 18 mag zijn.

Tot slot

Graag onderzoek ik met u de gevolgen en mogelijke oplossingen voor uw pensioenregeling. Bel voor een afspraak 06-16026504 of stuur een e-mail naar erik@hertgerspensioenadvies.nl.

Als u nu al vragen heeft, dan verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

Erik Hertgers

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op