Wetsvoorstel toekomst pensioenen (WTP)

Het wetsvoorstel toekomst pensioenen (WTP) is op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nieuwe regels voor uw pensioen

In Nederland krijgt iedereen een basispensioen, de AOW. Als u met pensioen gaat, heeft u nog steeds geld om van te leven. Ook sparen veel mensen voor hun pensioen via de werkgever. Het geld wordt onder andere belegd in aandelen, waardoor het sneller kan groeien.

Samen werken aan pensioen

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Het is nu niet duidelijk genoeg hoeveel geld mensen betalen voor hun pensioen. En gaat het goed met de economie? Dan kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. Ten derde wisselen mensen vaker van baan, stoppen een tijd met werken of starten een eigen bedrijf. De regels voor pensioen passen hier niet goed bij. Daarom moeten ze worden aangepast.

De overheid, vakbonden en werkgevers willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen kan krijgen. Ook de generaties na ons. Daarom hebben zij samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. De komende jaren voeren ze die nieuwe regels met elkaar in.

Uw pensioen straks

Veel blijft straks bestaan: de AOW voor iedereen en het pensioen via de werkgever. U blijft pensioen ontvangen zo lang u leeft. En als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, krijgt uw partner vaak een pensioen. Dit is allemaal mogelijk omdat vakbonden, werkgevers en overheid het pensioen met elkaar blijven regelen.

Met de nieuwe regels voor pensioen ziet u duidelijker hoeveel geld u en uw werkgever stoppen in uw pensioen en hoe snel dit bedrag groeit. Hoeveel pensioen u krijgt als u stopt met werken, staat met de nieuwe regels niet van tevoren vast. Uw pensioen beweegt: het gaat omhoog als het goed gaat met de economie. Maar uw pensioen kan ook omlaag gaan als het slechter gaat. De regels zorgen er wel voor dat de bewegingen niet te groot worden. Bovendien worden ze kleiner als u ouder wordt. Want hoe dichter u bij uw pensioen komt, hoe preciezer u wilt weten op hoeveel geld u kunt rekenen. Elk jaar krijgt u bericht over de nieuwe hoogte van uw pensioen.

Kortom: met de nieuwe pensioenregels ziet u duidelijker wat de opbouw is van uw pensioen. Uw pensioen kan sneller omhoog als het goed gaat met de economie. En zij zorgen ervoor dat de generaties na ons ook een goed pensioen kunnen opbouwen.

Steeds meer duidelijk

Wat de nieuwe pensioenregels voor u persoonlijk gaan betekenen, weten we nog niet precies. Dat wordt de komende jaren duidelijk. Ook is het mogelijk dat u nu al een pensioen heeft dat meebeweegt met de economie. Dat kunt u navragen bij de uitvoerder van uw pensioen.

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan de regels in op 1 januari 2023. Inmiddels is de beoogde ingangsdatum 1 juli 2023. Daarna krijgen de werkgevers, de vakbonden en de uitvoerders van uw pensioen de tijd om alles goed te regelen. Uiterlijk 1 januari 2027 is het pensioen via uw werkgever aangepast. U ontvangt hierover informatie van uw werkgever of van de uitvoerder van uw pensioen. U ontvangt deze informatie zodra meer duidelijk is; dat kan nog een paar jaar duren.

Bent u al met pensioen? Dan kunnen de nieuwe regels ook voor u gaan gelden. U ontvangt in dat geval informatie van de uitvoerder van uw pensioen.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan op de website mijnpensioenoverzicht.nl of op uw persoonlijke webpagina van de uitvoerder van uw pensioen. Op deze plekken kunt u straks ook uw nieuwe pensioen bekijken. Uiteraard mag u mij ook bellen Bel me op 06-16026504 of mail mij via erik@hertgerspensioen.nl voor meer informatie.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op